هیچ کس تنهایی ام را حس نکرد

احساس یکدیگر را درک کنیم

روی در روی سیاهی

روی در روی سیاهی                ایستاده ، راست یکه و تنها ، تمام شب                در کلامش ، نور                        بر زبان ، آتش                          بر لبش ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
آبان 91
4 پست
مهر 91
6 پست
غرقه
1 پست