زندگی

زندگی تنهایی است

    زندگی تلخی آگاهی ز نامردی دوست

                    زندگی نتوان کرد.

 

کوله بار باید بست

          به کجا باید رفت؟

                  _ زندگی در همه جا موجود است.

 

زندگی را معنا

       یک جمله ست:

            خام،آنگاه پختن،بعد سوختن

                          چشم بر آمدن مرگ دوختن.

 

زندگی آتش خاکستر به سر...

             زندگی دلبستن بر عاشقی؛

           بعد گشتن عاشق عشقی دگر

                     زندگی نتوان کرد

 

زندگی هر لحظه اش نا مردی

            بهر گل ها زندگی بی برگی

 

زندگی یعنی خیانت بر دوست

              زندگی خار گل حضرت اوست

 

                                   زندگی زیبا نیست

                                    زندگی نتوان کرد

                                    هرچند زندگی ، در دست اوست.

مسعود بابائی        

/ 1 نظر / 27 بازدید
کوثر جون

خدایا عاصی و خسته به درگاه تو رو کردم نماز عشق را آخر به خون دل وضو کردم دلم دیگر به جان آمد در این شبهای تنهایی بیا بشنو تو فریادی که پنهان در گلو کردم . . .